x
Loading...

İmar Barışı

RUHSAT&PROJE İNCELEME
Öncelikli olarak yapının mülkiyet durumu ve imar barışı kapsamına girip girmediğinin tespiti için İlgili Belediye, Tapu Müdürlüğü veya Özel İdareden yapıya ait imar dosyasındaki varsa mimari proje ve ruhsat incelemesi yapıyoruz.

YERİNDE ÖLÇÜM VE TESPİT
Beyanda bulunacak yapı malikinin ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapısının yerinde ölçümünün yapılması kadrolu İnşaat Mühendisi ve Mimar personelimiz tarafından yapılmaktadır.

İmar barışı ile yasallaşan evlerinizin tapularını uzman kadromuz ile alıyoruz. Öncelikli olarak harita mühendisimiz ile binanızın cins değişikliğini yapıyoruz. Daha sonra mimari projenizi çizip tapuya teslim ediyoruz. Talep etmeniz halinde yasal bütün prosedürleri biz sizin yerinize takip ediyoruz.

BİRİM DEĞERİ TESPİTİ
İlgili Belediyesinden vergiye esas arsa sokak rayiç bedeli, teknik personelimiz tarafından yapının grubu, yapı sınıfı tespiti ve birim fiyatı belirleniyor

HARÇ BEDELİ HESAPLAMA
Alan hesabından sonra devlete ödenecek Yapı Kayıt Belgesi harç bedeli hesaplanıyor.

E-DEVLET DESTEĞİ
Yapı Kayıt Belgesi başvuru formu e-Devlet üzerinden yapı maliki ile birlikte dolduruluyor.

HUKUKİ SORUMLULUK
Beyanların doğru yapılaması ile ileriye dönük olarak taraflara yalan ve yanlış beyan girmelerinden ötürü doğabilecek hukuki sorumluluğun önüne geçiliyor.

YAPI KAYIT BELGESİ ALMAK
Yapı Kayıt Belgesinin e-Devlet veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden alınması.

 

imarbarisi